“Lir ilir”


Do = C Sunan Kalijaga

2/4 Alegrato (JAWA TENGAH)

C F C F C G C F

Lir i- lir, lir i-lir, tandure wus sumilir

C F C

Tak ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar

F C F C G C F

Bocah angon bocah angon, penekno blimbing kuwi

C F C G C

Lunyu lunyu penek no, kanggo mbasuh dodotira

F C F C G C F

dodotira dodotira, kumitir bedah ing pingggir

C F C G C

Dondomono jrumatono, kanggo sebo mengko sore

G C G C

Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane

F C G C

Yo surak ka, o…o….o… surak…….. hi……. Yo.

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan isi komentar